city Composit. C.Anders Wallén. © 2015.
90 sec mov 2015 /caw
.
De olika skikten av Shanghai som med "elevated highway" gestaltar Staden som en organisk minnesstruktur.

Text M Proust, På spaning efter den tid som flytt, del VII, Den återfunna tiden Övers Gunnel Vallquist 1983
För information maila c.anders.wallen[at]me.com
- BACK -