Ett glas vatten i storm, DVD/Video still

Det är kanske så att nu är det omvända synsättet ännu mer relevant idag, 2017, än det var då ,2001, för sexton år sedan.
Att hela kontexten är mer sas. skakig och global och inte kan bortförklaras med att det är bara en "storm i ett vattenglas"

En dokumentär videosekvens från en stormig färd
ombord i en hytt på M/S Tjevar 1/11 2001

Gestaltning, video: C.Anders Wallén.
©2001 caw

1 | 2

 


[ CAW-index ] [ iVIDEO-index ]